สวัสดีครับ smile

ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ดีที่สุดไม่ได้เกิดจากการทำไปตามคำสั่ง แต่เกิดจากการทำในสิ่งที่ชอบและอยากทำ
นี่คือสรุปข้อมูลผลงานและรายละเอียดทั่วไปของผมตลอดแปดปีที่ผ่านมา ขอเชิญท่านเลื่อนลงด้านล่างหรือคลิกเลือกตามเมนูแล้วทัศนาได้เลยครับ
ภาพถ่ายหมู่เนื่องในโอกาสร่วมกิจกรรมค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

ข้อมูลเบื้องต้น

ผมเป็นใคร?
ผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผมอยู่ที่ไหน
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
ผมเรียนอะไรอยู่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE#28) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ปีการศึกษา 2557
ก่อนหน้านี้เคยเรียนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (PCCNST'15 & '18)
ผมชำนาญอะไรบ้าง
PHP (Both procedural and OOP [Codeigniter, Lavarel]), HTML(5), CSS(3), Javascript (especially with jQuery)

การแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์

ผมชื่นชอบการแข่งขัน เพราะมันทำให้ผมเห็นว่ายังมีคนอื่นมากมายที่เก่งกว่าผม ที่สำคัญที่สุดคือทำให้ผมได้เปิดหูเปิดตาและมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง
นี่คือรายการกิจกรรมสำคัญที่ผมได้เข้าแข่งขันในด้านคอมพิวเตอร์
 • สพฐ. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63
  ระดับสูงสุด
  ระดับชาติ
  หน่วยงาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขที่ สพฐ. นร.ม.9641/2556)
  โครงงาน
  ระบบสมัครชุมนุมออนไลน์
  ปีที่เข้าร่วม
  2557
  ระยะเวลาดำเนินการ
  2 ปี (กันยายน 2555 - พฤษภาคม 2557)
 • สอวน. การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 "The 9th Thailand Olympiad in Informatics"
  ปีที่เข้าร่วม
  2555
  ระดับสูงสุด
  ระดับชาติ (ค่าย สอวน. 3)
  หน่วยงาน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ร่วมกับ สอวน. และ สสวท.
  ตัวแทนศูนย์
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับชั้น ม.1-6
  ปีที่เข้าร่วม
  2554
  ระดับสูงสุด
  ระดับชาติ
  หน่วยงาน
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขที่ สพฐ. 05071-01592)
 • มอ.   รองชนะเลิศอันดับ 1 "ทักษะคอมพิวเตอร์ 14 จังหวัดภาคใต้"(SITC2011)
  ปีที่เข้าร่วม
  2554
  หน่วยงาน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดตรัง
Computer-related competition certificate

การแข่งขันอื่นๆ

นอกจากคอมพิวเตอร์ ผมยังมีประสบการณ์แข่งขันสอบด้านวิชาการอื่นๆ ด้วย และนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้ทำ

โครงงานและ lab

นิตยสาร more_vert

web |   #9 | #10

นิตยสาร titleclose

นิยสารภาษาอังกฤษประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอเรื่องราวทั้งในภาควิชาและสาระตามแนวคิดของแต่ละเล่ม แจกจ่ายให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาควิชาฯ เต็มจำนวน

ผมได้ทำงานในฐานะผู้เขียนบทความสัมภาษณ์ และทำรูปเล่มนิตยสารในฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่งจัดทำในปีการศึกษา 2557

นิตยสารนี้จัดทำร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ภาควิชาฯ

ค่าย more_vert

web | |

ค่าย titleclose

ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครั้งที่ 27 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในงานนี้ผมได้ทำงานใน 2 ส่วน ได้แก่

 1. งาน Website ผมทำหน้าที่ดูแลการจัดการหน้าหลัก/javascript รวมถึงงาน backend JSON API สำหรับติดต่อกับ frontend ในหน้ารับสมัครโดยพัฒนาด้วย Codeigniter บนภาษา PHP
  เว็บไซต์นี้พัฒนาร่วมกับนายวรัฒม์ กวีพรพจน์ ได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการและให้คำปรึกษาจากนายธนิก สิทธิโชคสกุลไชย

 2. งานหนังสือเรียน ผมทำหน้าที่จัดรูปเล่มและวาง Layout หนังสือ
  หนังสือนี้จัดทำโดยฝ่ายวิชาการของโครงการ ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากนางสาวญานิศา เหมประชิตชัย ประธานโครงการฯ และนายณัฐชนน นินยวี ประธานฝ่ายวิาการโครงการฯ

เว็บไซต์ more_vert pccnst.ac.th

 

เว็บไซต์ pccnst.ac.th titleclose

เว็บไซต์โรงเรียนจุฬาภรณราชาวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ในระหว่างปีการศึกษา 2557 ผมได้ทำหน้าที่ติดตั้ง บริหารจัดการเว็บไซต์โดยใช้ Wordpress และสร้าง Theme จาก mockup ของนายบัณฑิต บุญฤทธิ์ รวมทั้งการโปรแกรมพิเศษเพิ่มเติมสำหรับแสดงผลบนเว็บไซต์ อาทิเช่นรายงานผลการแข่งขัน การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น

ผู้ร่วมพัฒนา

ที่ปรึกษา นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น, นางพรพิมล ชุมแสง, นายวิชิต วงศ์ทอง ศิลปกรรม นายบัณฑิต บุญฤทธิ์ ผู้ช่วย นายศราวุธ คำเศษ

PCCNST News covermore_vert generator

web |

PCCNST News cover titleclose generator

ระบบสร้างรูปปกบทความด้วย HTML5 Canvas เป็นโครงงานเล็กๆ ที่ผมใช้เวลาว่างๆ (และเซ็งเพราะโดนบอทตีตายตลอด) ลองเล่นกับ Canvas เพื่อสร้างรูปภาพปกบทความจาก footage ในเว็บและสามารถวางรูปโลโก้เพิ่มเติมได้ตามวาระ

เนื่องจากเป็นโครงงานเล็กยามว่างของผม จึงได้ทำทั้งหมดตั้งแต่หน้า UI และ logic โดยใช้ jQuery, jQueryUI และ Bootstrap เป็นฐานในการพัฒนาหลัก

PCC more_vert around Thailand

PCC titleclose around Thailand

อีกหนึ่งในโครงงานเล็กที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ เป็นระบบดึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยอื่นๆ ทั้ง 11 แห่ง โดยการถอดรหัส HTML โดยตรง (เกือบทั้งหมดไม่มีบริการ RSS Feed) แล้วส่งข้อมูลผ่าน JSON API

โครงงานเล็กนี้ผมพัฒนาหน้าบ้านด้วย Bootstrap และ jQuery หลังบ้านด้วยภาษา PHP แบบ Procedure

PCC more_vert map

web |

PCC titleclose map

หนึ่งในโครงงานเล็กที่ทำขึ้นเพื่อใช้ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ เป็นระบบแสดงตำแหน่งของเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่งโดยใช้ Google Map API และแสดงข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งได้ทั้งการคลิกที่รายชื่อหรือ icon บนแผนที่

โครงงานเล็กนี้ผมพัฒนาด้วย jQuery และ gmap.js ตัวช่วยติดต่อกับ Google Map API

face ติดต่อผม

Unsplashed background img 3